Nowy użytkownik serwisu Nie pamiętam hasła

 

Muzyka powinna zapalać płomień w sercu mężczyzny i napełniać łzami oczy kobiet

 

      Ludwig van Beethoven

Filharmonie

Polsko-Niemiecka Młoda Filharmonia Dolny Śląsk

29-05-2008

Polsko-Niemiecka Młoda Filharmonia Dolny Śląsk

Fundacja Pro Arte
50-367 Wrocław
Wybrzeże Pasteura 16/3
 

Dyrektor Organizacyjny
Agnieszka Ostapowicz-Rybarczyk
Dyrektor artystyczny
Stanisław Michał Rybarczyk


Strona główna Polsko-Niemieckiej Młodej Filharmonii Dolny Śląsk


Polsko-Niemiecka Młoda Filharmonia Dolny Śląsk powstała z inicjatywy wrocławskiego dyrygenta Stanisława Rybarczyka oraz kierującej organizacją Agnieszki Ostapowicz. Realizowana jest na przestrzeni całego roku przez wrocławską Fundację „Pro Arte” przy współudziale Agencji Artystycznej Art And Business Direction, niemieckich partnerów Sächsischer Musikrat, Robert Schumann Konserwatorium Zwickau  jak również samą młodzież polską i niemiecką. W roku 2006  w organizację przedsięwzięcia włączyły się kolejne instytucje – Maria Pawlowna Gesellschaft i Concertino Marketing And Management Agentur.

Polsko-Niemiecka Młoda Filharmonia to najważniejsza inicjatywa współpracy młodzieży polsko-niemieckiej  terenie Województwa Dolnośląskiego oraz promocji szczególnie uzdolnionych młodych adeptów sztuki obu krajów. Podkreśla znaczenie porozumienia, tolerancji oraz szerokich form współpracy Polski i Niemiec. Pomost porozumienia budowany poprzez muzykę łączy każdego roku nowe miasta i społeczności obu krajów. 

Spotkania młodzieży w ramach Polsko-Niemieckiej Młodej Filharmonii Dolny Śląsk owocują licznymi zaproszeniami do udziału młodzieży w kursach, konkursach, warsztatach, koncertach, tournee regionalnych orkiestr obu krajów.

 Polsko-Niemiecka Młoda Filharmonia uświetniła swoim występem uroczystości odsłonięcia Pomnika dla Zamordowanych Żydów Europy (Berlin 2005). Orkiestra wystąpiła pod kierownictwem Dana Ettingera oraz Stanisława Rybarczyka wraz z solistami Staatskapelle Berlin, Wrocławskim Chórem Synagogalnym oraz światowej sławy żydowskim kantorem z Nowego Jorku Josephem Malovanym. Zaszczytem były również koncerty w ramach festiwalu Young Euro Classic w Hamburgu i Berlinie (2005) oraz uroczysty koncert z Lipskim Chórem Synagogalnym oraz Chórem Synagogi pod Białym Bocianem we Wrocławiu z okazji dnia jedności Niemiec ( Wrocław 2006).

Objęcie wspólnych patronatów nad Orkiestrą przez władze polskie i niemieckie: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Prezydenta Miasta Wrocławia, Nadburmistrza Miasta Drezna, Premiera Kraju Związkowego Saksonia, Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, Konsuli Generalnych Rzeczpospolitej Polskiej w Hamburgu i Lipsku, świadczą o wadze i wartości projektu dla polityki obu krajów.

Projekt podkreśla znaczenie i charakter Dolnego Śląska otwartego na nowe formy współpracy. Polsko-Niemiecka Młoda Filharmonia Dolny Śląsk jest współorganizowana i wspierana przez liczne instytucje kultury obu krajów.

Poprzez koncerty, spotkania, uczestniczące w działaniach organizatorów media zwraca uwagę młodzieży oraz szerokiej społeczności na pielęgnowanie wartości międzyludzkich: otwartości, tolerancji, dobrosąsiedzkich stosunków, świadomości kulturowej. Promuje muzyczne dziedzictwo wspólnej Europy.

Rozwijając życzliwą współpracę obu narodów ze szczególnym uwzględnieniem ich regionów przygranicznych podkreśla znaczenie harmonii w obliczu jednoczącej się Europy.

Słynny historyk Norman Davies nazwał Wrocław „Mikrokosmosem Europy Środkowej”, „Sumą doświadczeń” narodowości i kultur w tym mieście współistniejących. Polsko-Niemiecka Młoda Filharmonia Dolny Śląsk jest wizytówką województwa otwartego na współpracę międzynarodową oraz zjednoczenie Europy w imię idei „muzyka nie zna granic”.

Polsko-Niemiecka Młoda Filharmonia Dolny Śląsk poprzez uświetnienie w roku 2003 Jubileuszu 800-lecia Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu koncertem z żydowskim kantorem Samuelem Barzilaiem oraz współpracę ze światowej sławy żydowskim kantorem Josephem Malovanym, poprzez poznanie fragmentu żydowskiej kultury muzycznej prowadzi niełatwy dialog tradycji i kultur. Podkreśla znaczenie porozumienia. Podkreśla również multikulturowość i otwartość naszego regionu i miasta.

Od początku swojego istnienia Orkiestra organizowana była na terenie Dolnego Śląska. Koncerty na terenie  Saksonii oraz Dolnej Saksonii to z jednej strony prezentacja Orkiestry w nowej społeczności, z drugiej rozwinięcie współpracy na terenie transgranicznym. Dla młodzieży polskiej i niemieckiej oznacza to jedyną w swoim rodzaju możliwość poznania ciekawych pod względem historycznym, kulturalnym i geograficznym regionów Niemiec i Polski.

W projekcie biorą udział młodzi, utalentowani muzycy, laureaci regionalnych i międzynarodowych konkursów, uczniowie średnich szkół muzycznych, muzycznych szkół wyższych z całej Polski oraz partnerskich regionów Niemiec.

Odbywające się podczas letniego projektu próby w sekcjach instrumentalnych prowadzą znakomici i doświadczeni muzycy oraz pedagodzy polscy i niemieccy. Oprócz prób sekcyjnych odbywają się również próby w pełnym, symfonicznym składzie orkiestry. Młodzież zainteresowana kameralistyką ma możliwość współpracy w zespołach kameralnych oraz prezentowania przygotowanego programu w ramach organizowanych koncertach kameralnych.

Pracę nad programem koncertowym urozmaicają różnego typu spotkania międzyludzkie, dyskusje, spotkania promujące regiony Dolnego Śląska, Saksonii, Dolnej Saksonii. Projekt pozwala młodzieży polskiej i niemieckiej na wzajemne szeroko pojęte poznanie, spędzanie wolnego czasu, realizację wspólnych celów a nade wszystko na prawdziwą radość, którą mogą ubogacić polskie i niemieckie otoczenie.

Poprzez koncerty, spotkania, uczestniczące w działaniach organizatorów media zwraca uwagę młodzieży oraz szerokiej społeczności na pielęgnowanie wartości międzyludzkich: otwartości, tolerancji, dobrosąsiedzkich stosunków, świadomości kulturowej.

Współpraca na gruncie sztuki, dążenie do zrealizowania koncertów daje poczucie misji przekazywania wartości ponadczasowych, pozwala wyzbyć się uprzedzeń, umożliwia obserwację i właściwą ocenę rzeczywistości. Kształtuje nowe, ubogacone w wartościowe doświadczenia pokolenie. Stwarza  realne podwaliny lepszych stosunków międzyludzkich i międzynarodowych.

Polsko – Niemiecka Młoda Filharmonia Dolny Śląsk regularnie spotyka się z innymi grupami młodzieży europejskiej. Spotkania stwarzają doskonałą możliwość konfrontacji poglądów, poszerzają horyzonty myślowe – są kolejnym elementem w budowie mostów ponadkulturowego porozumienia.

Integracja młodzieży polskiej i niemieckiej poprzez muzykę służy przede wszystkim samej młodzieży - rozwija umiejętności techniczne. Doskonali w pracy zespołowej w ramach orkiestry symfonicznej, sekcji instrumentalnych oraz zespołów kameralnych. Młodzież polska i niemiecka uczestnicząca w projekcie ma możliwość konfrontacji swoich umiejętności z umiejętnościami kolegów kształconych w różnych systemach szkolnictwa.  Młodzi Niemcy i Polacy wysoko cenią współpracę z doświadczonymi pedagogami.

Zajęcia integracyjne zbliżają, pozwalają na zawiązywanie międzynarodowych przyjaźni. Rozwijają umiejętności językowe, przełamują językową barierę, mobilizują do poszerzania umiejętności. Służą poznaniu szeroko pojętej polskiej i niemieckiej tradycji i kultury. Współuczestniczenie w działaniach organizacyjnych pozwala na zdobycie nowych umiejętności, otwarcie na nowe kontakty i okoliczności.

Organizatorzy starają się promować współpracę polskiej i niemieckiej młodzieży w szerokich kręgach społecznych. Koncerty przyciągają zawsze liczne grono melomanów.

Projekt budzi każdorazowo duże zainteresowanie telewizji, radia i prasy. Media zarówno polskie jak i niemieckie bardzo pozytywnie oceniają efekty pracy uczestników projektu i organizatorów.

Kształtując polską i niemiecką młodzież pragniemy nadać właściwy kształt młodej, wzrastającej wspólnie Europie. Sztuką przeciwstawiamy się uprzedzeniom i stereotypom. Przełamujemy je muzyką, bo „Muzyka nie zna granic”.

http://www.pnmf.eu/

  Copyright © Audiofil.pl 2010
Kopiowanie lub rozpowszechnianie materiałów ze strony www.audiofil.pl bez uzyskania zgody zabronione.
Realizacja: Ideo
Powered by: Edito CMS